Bel voor meer informatie 0476 43 52 81 of bezoek onze toonzaal

Bel voor meer info 0476 43 52 81

1/ Wie zijn wij?

Aquabox is een merknaam waaronder De Caluwé bvba, Oude Kouterdreef 82, 9240 Zele handelt. Uw gegevens worden beheerd door laatstgenoemde.

2/ Op welke wijze verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren:

– Rechtstreeks van u: de gegevens die u verschaft bij een aankoop, telefonisch of via e-mail tussen u en ons worden door ons verwerkt.

– Via het gebruik van onze websites en apps:

Aquabox maakt gebruik van cookies om de website correct te laten functioneren, het gebruik van de site anoniem te meten en te analyseren. Om de best mogelijke online ervaring te bezorgen worden data in verband met het gebruik van de website verzameld en geanalyseerd met behulp van een tracking cookie.

3/ Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Aquabox gebruikt uw gegevens om uw informatieaanvragen en/of aankopen correct te verwerken. Daarnaast houden we u graag op de hoogte van nieuwe producten, nieuws, trends en andere relevante informatie.

Wij geven uw gegevens in geen enkel door aan derden, bijvoorbeeld aan leveranciers.

4/ Uw recht van toegang en controle op uw persoonsgegevens

U beschikt over een recht van inzage van uw gegevens, het recht om deze te verbeteren, een recht op vergetelheid, op beperking van de verwerking, een recht op overdraagbaarheid van de gegevens, u kunt bezwaar uitoefenen tegen de verwerking, en u hebt het recht om niet te worden onderworpen aan besluiten gebaseerd op geautomatiseerde verwerking.

5/ Gebruik van cookies

Aquabox maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die door de webserver wordt verzonden naar uw browser en die alleen kan worden gelezen door de server die de gegevens aan u heeft doorgegeven. De cookie doet dienst als uw identificatiekaart. Sommige cookies zijn essentieel om deze website correct te laten functioneren, andere maken het mogelijk om het gebruik van de site anoniem te meten en te analyseren.

6/ Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Het gaat om persoonlijke contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail. Dit zijn de gegevens die u ons zelf verstrekt bij aankoop of via het informatieformulier.

7/ Rechtmatigheid van de verwerking

Een verwerking van persoonsgegevens kan rechtmatig zijn op basis van verschillende gronden.

• Toestemming. U geeft uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden; bijvoorbeeld een toestemming om nieuwsbrieven toe te sturen of om gegevens aan bepaalde derde partijen te verstrekken. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken, zo bijvoorbeeld door u uit te schrijven.

• Uitvoering van de overeenkomst. Indien u een aankoop hebt gedaan, dient vanzelfsprekend een bepaalde verwerking van persoonsgegevens te worden doorgevoerd met het oog op de afhandeling van deze transactie.

• Wettelijke verplichting. Bepaalde verwerking van persoonsgegevens moet worden uitgevoerd met het oog op het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zo bijvoorbeeld boekhoudkundige verplichtingen.

8/ Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

• Beantwoorden van vragen en/of de afhandeling van uw aankoop

• Marktonderzoek. Aan de hand van deze gegevens kan ook een tevredenheidsonderzoek of een marktonderzoek worden georganiseerd. U kunt uiteraard kiezen om hieraan niet deel te nemen.

• Direct marketing. De gegevens worden ook aangewend voor direct marketing.

• Nagaan wettigheid van verrichtingen. Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt met het oog op het vermijden of opsporen van misdrijven, schending van intellectuele eigendom, of andere misdrijven.

9/ Uw recht van toegang en controle op uw persoonsgegevens

U beschikt over een aantal rechten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens. Om deze rechten uit te oefenen, stuurt u een mail naar privacy@aquabox.be.

• Recht van inzage. U hebt het recht om de door u verstrekte gegevens in te kijken en uw voorkeuren te beheren, zo bijvoorbeeld inzake mailing.

• Recht op correctie of wissing. U hebt het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren of gegevens te laten wissen.

• Recht op vergetelheid. U hebt het recht te vragen om ‘vergeten te worden’ en te worden verwijderd uit de database. In sommige gevallen kan deze vraag geweigerd worden, bijvoorbeeld wanneer de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of omwille van andere wetgeving (bv. voldoen aan fiscale regelgeving).

• Recht van bezwaar. U hebt te allen tijde het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.

• Recht op overdraagbaarheid van gegevens. U hebt het recht om verstrekte persoonsgegevens te laten overdragen naar een andere verwerker in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm.

R• echt om klacht in te dienen bij de toezichthouder. Indien u bepaalde klachten hebt inzake het privacybeleid van Aquabox, dan kunt u zich wenden tot de toezichthouder (Belgische Gegevens Beschermings Autoriteit).

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
commission@privacycommission.be

10/ Bewaartermijn van de gegevens.

Aquabox heeft de bewaartermijn van haar klantengegevens in het algemeen bepaald op 10 jaar. Deze termijn is ingegeven vanuit praktische overwegingen zoals de gebruiksvriendelijkheid voor de klant, de relevantie van de gegevens die veelal gedurende minstens 10 jaar blijft bestaan, de boekhoudkundige verplichting om gegevens gedurende 10 jaar bij te houden en de technische haalbaarheid.

11/ Beveiliging van gegevens

Aquabox doet al het mogelijke om haar klanten te beschermen tegen onrechtmatige toegang tot of onrechtmatige aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van de gegevens in haar bezit.

12/ Sites van derden

Deze website bevat links naar sites van derden. Aquabox heeft geen enkele controle op deze sites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud, hun werking en hun praktijken, ook niet op het vlak van hun privacybeleid.

13/ Aanpassingen aan het Privacybeleid. Bij wijzigingen aan huidig privacybeleid stellen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. De nieuwste versie is steeds raadpleegbaar op de website, zodat deze door u kan worden geraadpleegd.

14/ Contactname

De algemene gegevens van Aquabox zijn beschikbaar op de website. Indien u vragen of opmerkingen hebt in verband met ons privacybeleid, kunt u best een mail sturen naar privacy@aquabox.be.

Meest recente update: 2019-12-25 14:34

Hoe kunnen we jou verder helpen?

Heb je bijkomende vragen, neem dan a.u.b. contact op.